Ads
AdsNEWPAGES AD
请登录后使用此功能。 您可以使用此功能将商品添加到您的收藏列表。
关闭
您已经添加该商品到您的收藏列表。 查看我的收藏
关闭
从您收藏列表中删除此商品。
关闭
请登录后使用此功能。 您可以使用此功能将公司添加到您的收藏夹列表。
关闭
这家公司已成功添加。 查看我的收藏
关闭
这家公司已从你的收藏夹列表中删除。
关闭
请登录后使用此功能。 您可以使用此功能将公司添加到您的询问车。
关闭
这家公司已被添加到您的询问车。
关闭
这家公司已从询价车中删除。
关闭
该商品已被添加到您的询问车。
关闭
该商品已经从您的询价车中删除。
关闭
商品/公司已达到添加至询价车的数量。
关闭
Oprint Sdn Bhd
Oprint Sdn Bhd 849526-A

14-Jul-2016

RM55 + 6% GST = RM58.30/Set

Code        :    Tr-150

Size          :    60cm (W) x 150cm (H)   

Material    :    PP Synthetic Paper

Printing    :     Full color ECO Solvent Print (Hi Resolution).

Process day    :    1-60sets - 3days ; 61-120sets - 4days ; 121-180sets - 5days                 

                      :    181-240sets - 6days ; 241sets and above - call for delivery

Delivery    :    Self collection.  

发信息至 Oprint Sdn Bhd
谢谢您的询问!
我们的客服会尽快联络您。
您的名字 *
您的公司名字
您的邮件 *
您的联络号码 *
标题 *
信息 *
验证码 *
总办事处

Oprint Sdn Bhd (849526-A)
25-1, Ground Floor, Jalan Puteri 7/10, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia.

电话:
传真:

邮件:
网址: http://www.bannersupplier.net

游览 : 首页 - 分类 - 公司 - 地区 - 标签 - 商品 - 消息与促销 - 工作征聘 - 手机版 - 谷歌 - 搜索引擎优化结果

All Shop List from NEWSTORE in Malaysia

  • MY 652
  • US 370
  • CN 218
  • RU 32
  • FR 29
  • SG 23
  • IE 15
  • DE 8
人 在线
Brochure
Download
Our PackageContact Us